Điện thoại

0908885999

Email

thiencavietnam@gmail.com

Giờ mở cửa

thứ Hai - thứ Bảy: 7AM - 7PM

Hiển thị: 1 - 9 của 25 kết quả
CỘNG ĐỒNG KIẾN THỨC PHẬT PHÁP

Pháp phục Phật tử thể hiện nét đẹp văn hóa thẩm mỹ và văn hóa tâm linh

Nói đến pháp phục của Phật giáo, chúng ta thường đề cập đến pháp phục của người xuất gia, nhưng trong đời sống Tôn giáo, hàng Phật tử cũng có …

CỘNG ĐỒNG KHÓA HỌC KIẾN THỨC

CHÌA KHOÁ SỰ SỐNG

𝑻𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆̂𝒖 𝒏𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒍𝒊𝒆̂̃𝒖 𝑻𝒂 𝒏𝒈𝒐̂̀𝒊 𝑴𝒂̀𝒏 đ𝒆̂𝒎 𝑻𝒊̣𝒄𝒉 𝑴𝒊̣𝒄𝒉 𝒕𝒂 𝒏𝒈𝒐̂̀𝒊 𝑻𝒉𝒊𝒆̂̀𝒏 𝑻𝒓𝒂̆𝒏𝒈. 𝑯𝒊́𝒕 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒉𝒊̣𝒑 đ𝒖̛𝒂 𝒉𝒐̛𝒊 𝒗𝒆̂̀ 𝒏𝒐̛𝒊 𝑪𝒉𝒊́𝒏𝒉 Đ𝒂̣𝒐. 𝑵𝒉𝒂̉ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒉𝒊̣𝒑 𝒕𝒂 𝒄𝒉𝒖́𝒕 𝒃𝒐̉ 𝒖̛̣𝒖 …