Điện thoại

0908885999

Email

thiencavietnam@gmail.com

Giờ mở cửa

thứ Hai - thứ Bảy: 7AM - 7PM

Hiển thị: 1 - 1 của 1 kết quả
PHẬT PHÁP

CHÉP KINH 3 DÒNG, PHƯỚC ĐỨC KHÔNG NGỜ…!!!

Trương Chí Đạt, người quận Thiên Thủy, viết chữ rất khéo, nhưng thích đạo Lão, không tin Phật pháp. Một hôm, ông đến chơi nhà bạn, thấy đang chép kinh …